Základní škola Křesetice

Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková (třídní učitelka III.tř.- 4.a 5.roč.)

Učitelky ZŠ

Jana Klingerová (třídní učitelka I.tř. - 1-2.roč.)
Simona Hromčíková (III.tř.- 4.a 5. roč.)
Petra Kubošová (třídní učitelka II. tř. 3. roč.)

Učitelky MŠ

Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Vychovatelka ŠD

Tereza Míchalová
Renata Henžlíková

Asistentky pedagoga

Petra Myslivečková

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice, úklid a výdej obědů)
Ludmila Kunášková (úklid MŠ)
Josef Kunášek (dovoz obědů)
Jana Náhlovská, DiS. (účetní)

Školská rada

Zástupce rodičů:

Helena Nevolová

Zástupci pedagogů:

Ivana Frejlachová

Zástupce zřizovatele:

Iveta Řeháčková